Pridať na buduj.sk
Pridať na buduj.sk
Dátum pridania:
Kraje:
Typ:
Súkromný dopyt

Ponuka pôžičky medzi jednotlivcami

Maximálna výška zdrojov 1,- Eur s DPH. Ponuka pôžičky v rozmedzí od 3.000EUR do 2.500.000 EUR s percentuálnym podielom splátky vo výške 2% alebo 3% splatnej počas požadovaného počtu rokov, ale priaznivá. Ak máte záujem o túto ponuku pôžičky, kontaktujte: alexander.szocs1250@gmail.com

  Lokalita: Dvorníky nad Nitricou | Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.03.2021 | Cena: 1.00 ,- Eur

U nás na Buduj.sk máte možnosť prezerať súkromné dopyty a verejné zákazky. Verejnú zákazku vkladá na stránku administrátor stránky. Súkromný dopyt slúži pre súkromné osoby na nezáväzné vyhľadávanie služieb a tovaru za tú najlepšiu cenu. Vkladanie súkromného dopytu je zadarmo.